BGOB

Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening, BGOB, arbejder for Bjødstrups fælles interesser. Foreningen og dens bestyrelse arbejder løbende for at forbedre Bjødstrups forhold både internt og eksternt. BGOB står for flere årlige arrangementer for både voksne og børn såsom fastelavn, sankt hans, sommerfest og julehygge. 

Derudover arbejder bestyrelsen for trafiksikkerhed i og omkring byen, og ønsker f.eks. bedre cykelstier i området. Senest har bestyrelsen i samarbejde med Syddjurs arbejdet på fartdæmpning gennem byen.

BGOB’s bestyrelse består af 3 bestyrelsesmedlemmer, kassér og formand. Der holder årligt generalforsamling i marts. Her på hjemmesiden finder du alle praktiske detaljer for foreningen og bestyrelsen, f.eks. bestyrelsens medlemmer, dato for næste generalforsamling, foreningens vedtægter og mødereferater.