Indkaldelse til Generalforsamling

Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening

 

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00, Ebeltoftvej 54B, Feldballe (Kalø Whisky & Vin)

 

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling – p.gr.a. Corona blev der ikke afholdt generalforsamling i 2021, derfor er der lidt ”uorden” i bl.a. valg til bestyrelsen i år  – ligesom der heller ikke er opkrævet kontingent i 2021.

 

Dagsorden i h t vedtægter:

 

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse
d) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår,

    at det nuværende kontingent, der ikke er blevet reguleret i mange år, hæves – f.eks. til DKK 125

    eller DKK 150 pr husstand pr år.
e) Valg til Bestyrelsen – grundet Corona / ingen generalforsamling i 2021, er alle 5 medlemmer af 

    Bestyrelsen på valg.  Flemming Gerhardt-Pedersen og Bertel Stokholm er på valg for 2 år, Ole   

    Hjort Jensen, Jeppe Andrup Pedersen og Lars Martin Hartman er på valg for 1 år. Flemming og 

    Bertel modtager genvalg – de 3 øvrige vil gerne afløses. Bestyrelsen har et par emner.
f) Valg af 2 revisorer (siddende er Jesper Christensen og Thomas Christensen)
g) Valg af suppleanter (Ole Hjort var bestyrelsessuppleant – Steen Toftager er revisorsuppleant)
h) Indkomne forslag
i) Eventuelt

 

BJØDSTRUP GRUNDEJER- OG BEBOERFORENING er vært med ostebord, kaffe, øl og sodavand. Brødet er fra Simons Brød, nogle af drikkevarerne er fra Kooperativet. 

 

Efter generalforsamlingen vil vi fortælle om livet i den gamle købmandsbutik i Feldballe og de idéer der er til det. Der vil være mulighed for at købe varer fra Kalø Whisky & Vin efter mødet. 

 

Vi vil gerne have en indikation af antal deltagere – så send en mail til info@bjødstrup.dk med antal deltagere senest 22. februar 2022 – selvom du ikke har ”tilmeldt dig”, er du naturligvis hjertelig velkommen til at deltage i generalforsamlingen. 

 

Har du forslag til mødet til behandling under pkt. h, indkomne forslag, skal de være bestyrelsen i hænde senest 10. februar 2022 kl. 19.00 – enten på email info@bjødstrup.dk eller afleveret til en af medlemmerne af bestyrelsen (se www.bjødstrup.dk). 

 

Vi vil også MEGET gerne have opdateret vores medlemsliste / beboere. Så hvis I vil sende navn, adresse og email adresse til os, så kan vi få opdateret (én kontakt pr husstand ).

 

VEL MØDT

 

På BJØDSTRUP GRUNDEJER- OG BEBOERFORENING´s vegne

Flemming Gerhardt-Pedersen, formand